OUTLOOK EXPRESS SETUP

 

  ابتدا outlook را اجرا نموده  و از مسِرهای TOOLS  سپس ACCOUNT سپس MAIL  و PROPERTIES  به منوی مربوطه برويد.

در قسمت NAME نام کامل خود و در قسمت E-mail address  آدرس email خود را وارد نماييد.

حال از طرِِيق بالای اين منو به قسمت Server برويد.

در اينجا بايد جلوی گزينه های incomming  و outgoing آدرس server مربوطه که در آن account داريد را بنويسيد مثلا mehr.sharif.edu

در قسمت Account بايد تنها نام شناسه ( username )  خود را وارد نماييد.

در صورتيکه مايل باشيد يک نسخه از نامه هايتان در server باقی بماند از قسمت بالای همين منو در قسمت Advanced رفته

 و گزينه leave a copy message on server  را فعال نماييد  که در اين صورت بايد هر چند وقت يک بار از طريق

 Internet Explorer نامه های اضافی خود را پاک نموده تا سهميه ديسک شما پر نشود و نامه های شما برگشت نخورد.

اگر windows  را تازه نصب نموده و پس از رفتن در قسمتهای tools سپس account و mail  زير ستون account خالی بود

 ( در واقع نمی توانستيد به قسمت properties برويد)  در اينجا که روی گزينه MAIL هستيد  بايد گزينه ADD را انتخاب و

به سوالات  مربوطه که در بالای همين صفحه توضيح داده  شده  جواب بدهيد.

پس از اتمام setup حال outlook را دوباره run نموده با انتخاب گزينه send/receive می توانيد نامه های خود را بخوانيد.

تنظيم outlook express جهت ارسال email

برای فرستادن email در خارج از دانشگاه علاوه بر setup نمودن outlook که در قسمت بالا( OUTLOOK EXPRESS SETUP)  توضیح داده شد 2 تغيير دیگر بايد در تنظيمات outlook express انجام گیرد.

1:  بعد از رفتن در قسمتهای  TOOLS  سپس ACCOUNT سپس MAIL  و PROPERTIES  به منوی مربوطه برويد. سپس در قسمت server  گزينه my server requires authentication  را click نماييد.

2: بعد از رفتن در قسمتهای  TOOLS  سپس ACCOUNT سپس MAIL  و PROPERTIES  به منوی مربوطه برويد. سپس در قسمت advance رفته و عدد جلو عبارت Outgoing mail SMTP  را به 587  تغيير دهيد .

بعد از setup نمودن موارد ذکر شده هنگام send کردن email از شما user و password پرسيده ميشود و پس از وارد کردن آن emailهای شما فرستاده ميشود.