سایت دانشگاه تماس با ما خانه
 فهرست  
 
     دفتر مدیرکل آموزش  

کارکنان

  آقای دکتر محمود سعادت فومنی (مدیرکل آموزش)

  آقای مهدی تقوی (معاون مديرکل)، تلفن 5071-6616

  خانم قنبری (مسئول دفتر)، تلفن 61و5060-6616، تلفن و نمابر 6149-6603

 خانم بشیری، تلفن 5088-6616

مکان

طبقه سوم ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

فعاليتهای دفتر در ارتباط با دانشجويان

پاسخگویی به انواع سئوالات آموزشی و راهنمایی دانشجویان مقطع کارشناسی (دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی مراجعه کنند)