سایت دانشگاه تماس با ما خانه
 فهرست  
 
    اداره خدمات آموزشی  

کارکنان

خانم اکرم اميری (رئيس اداره)، تلفن 5074-6616

خانم خسروانی، تلفن 5086-6616

خانم عقیقی ، تلفن 5075-6616

آقای عالمی پور ، تلفن 5075

آقای رجبعلی‌بيگلو، 5077-6616

مکان

طبقه همکف ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

آیین‌نامه‌ها و مقررات 

 

فعاليتهای اداره در ارتباط با دانشجويان

v مرخصی تحصیلی (حذف نیمسال)

 مدارک لازم: فرم مخصوص که قبلاً از دانشکده دريافت و به تائید دانشکده رسیده باشد

 زمان مراجعه: دو هفته قبل از شروع نیمسال تا یک ماه به پایان نيمسال (آخرین مهلت ارائه درخواست در تقویم آموزشی هر سال درج شده است)

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: حدوداً یک هفته پس از تحویل فرم (لازم است دانشجو با پیگیری خود، از پذیرش یا عدم پذیرش درخواست خود اطلاع حاصل کند)

v حذف W

 مدارک لازم: فرم مخصوص حذف W

 زمان مراجعه: بر اساس تقويم سال تحصيلی (معمولاً سه هفته به پايان نيمسال صورت می‌گيرد. يک هفته فرصت برای توزيع فرم و دو روز زمان برای وارد کردن حذف به سامانه آموزش)

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

v صدور گواهی اشتغال به تحصيل

 مدارک لازم: داشتن ثبت‌نام

 زمان مراجعه: در طول نيمسال

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: يک روز

v تمديد مهلت کارت دانشجويی

 مدارک لازم: داشتن ثبت‌نام

 زمان مراجعه: پس از اتمام ترميم

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

v بررسی و رفع اشکالات ثبت‌نام

 مدارک لازم: تأييد دانشکده

 زمان مراجعه: پس از اخذ فرم تثبيت از دانشکده

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: حدوداً دو روز پس از تحويل درخواست تأييد شده

v مهمان (اخذ درس از دانشگاه ديگر توسط دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف)

 مدارک لازم: فرم مخصوص که قبلاً از دانشکده دريافت و به تائید دانشکده رسیده باشد

 زمان مراجعه: بر اساس زمان پذيرش دانشگاه مقصد (برای نيمسال اول، معمولاً در طول تابستان درخواست پذيرفته می‌شود. برای نيمسال دوم بر اساس اطلاعيه‌ی دانشگاهها عمل می‌شود)

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: يک روز

v مهمان (اخذ درس از دانشگاه صنعتی شريف توسط دانشجويان دانشگاه ديگر)

 مدارک لازم: فرم مخصوص دانشگاه مبدأ که به تائید آموزش آن دانشگاه رسیده باشد

 زمان مراجعه: بر اساس زمان‌بندی اعلامی از دانشگاه صنعتی شريف (برای نيمسال اول، معمولاً تا نيمه شهريور، برای نيمسال دوم تا پايان دی)

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً یک روز

v تغيير رشته

 مدارک لازم: فرم مخصوص تغيير رشته به همراه کارنامه

 زمان مراجعه: 20 روز مانده به شروع نيمسال تحصيلی

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: نتايج تا قبل از ترميم اعلام می‌شود

v انتقال (انتقال دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف به دانشگاه ديگر)

 مدارک لازم: فرم مخصوص انتقال به همراه کارنامه

 زمان مراجعه: تابستان (طبق اطلاعيه دانشگاهها در مورد زمان بررسی درخواستهای انتقال)

v انتقال (انتقال دانشجوی دانشگاه ديگر به دانشگاه صنعتی شريف) در موارد خاص

 مدارک لازم: فرم مخصوص انتقال تأييد شده از دانشگاه مبدأ به همراه کارنامه و مدارک لازم در مورد علت تقاضا

 زمان مراجعه: تابستان هر سال تا نيمه شهريور ماه

v تطبيق واحد دانشجويان انتقالی به دانشگاه شريف

 مدارک لازم: تشکيل پرونده و ارسال مدارک از دانشگاه مبداء

 زمان مراجعه: پس از قطعی شدن انتقال

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: حدوداً يک هفته پس از مراجعه