سایت دانشگاه تماس با ما خانه
 فهرست  
 
   

 اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

 

کارکنان

خانم نیک فرمان (رئيس اداره)، تلفن 5087-6616

خانم مختاری، تلفن 5070-6616

خانم غیاثوند، تلفن 5070-6616

خانم منزوی، تلفن 5070-6616

خانم قاسمی، تلفن 5070-6616

مکان

طبقه همکف ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 پرسش و پاسخ متداول درباره قوانین پذیرش و نظام وظیفه

فعاليتهای اداره در ارتباط با دانشجويان

v تشکيل پرونده و پذيرش دانشجويان ورودی مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

v صدور کارت دانشجوئی (دانشجويان جديدالورود)

 مدارک لازم

o فرم اطلاعات دانشجو

v صدور کارت دانشجوئی (کارت المثنی)

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

o دريافت و پر کردن فرم درخواست کارت المثنی

o آگهی در روزنامه شريف

o يک قطعه عکس

o رسيد پرداخت هزينه (30000 ريال برای بار اول)

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً دو روز

v صدور کارت دانشجوئی (تعويض کارت)

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

o يک قطعه عکس

o تحويل کارت قبلی

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً دو روز

v صدور معافيت تحصيلی جهت دانشجويان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

درخواست معافيت تحصيلی از حوزه نظام‌وظيفه بصورت خودکار توسط اداره پذيرش و نظام‌وظيفه انجام می‌گيرد. در صورت بروز مشکل به اين اداره مراجعه شود.

v بررسی پرونده دانشجويان کارشناسی ارشد رتبه اول جهت دريافت مدارک رتبه اولی (چنانچه مدرک رتبه اولی در پرونده موجود نباشد)

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

o تأييد رتبه از دانشگاه مقطع قبلی

v اعلام بدهی مقطع قبلی دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری به اداره رفاه دانشجويان

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

v اعمال تغيير رشته در سيستم کامپيوتر و تعويض کارت دانشجويان تغيير رشته‌داده

 مدارک لازم

o فرم تأييد شده نهايی تغيير رشته (از اداره خدمات آموزشی مستقيماً به اداره پذيرش ارسال می‌شود)

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

v ثبت رشته دوم دانشجويان دو رشته‌ای در سامانه آموزش

 مدارک لازم

o نامه پذيرش دانشجو در رشته دوم از دفتر استعداد درخشان (از دفتر استعدادهای درخشان مستقيماً به آموزش ارسال می‌شود)

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

v اصلاح اطلاعات دانشجويان در سامانه آموزش

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

o همراه داشتن کارت دانشجويی

o مدارک تأييد کننده ادعا

v بررسی وضعيت دانشجويان و تغيير وضعيت تحصيلی (مجاز-غيرمجاز) دانشجويانی که مدرک تحصيلی آنان ناقص است و يا تأييديه مقطع تحصيلی قبلی را ندارند

بررسی وضعيت تحصيلی بصورت خودکار توسط اداره پذيرش و نظام‌وظيفه انجام می‌گيرد. در صورت بروز مشکل به اين اداره مراجعه شود.

v صدور گواهی اشتغال به تحصيل جهت اداره راهنمايی و رانندگی

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

o يک قطعه عکس

o تکميل فرم در خواست معرفی‌نامه به اداره راهنمايی و رانندگی

o همراه داشتن کارت دانشجويی تمديد شده يا فرم تثبيت نيمسال جاری

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً دو روز

v صدور گواهی اشتغال به تحصيل جهت حوزه وظيفه عمومی

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه دانشجو به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً دو روز پس از مراجعه دانشجو به اداره پذيرش و نظاموظيفه

v اعلام وضعيت فراغت از تحصيل، انصراف، اخراج و انتقال دانشجويان به حوزه نظام‌وظيفه

اعلام وضعيت آموزشی به حوزه نظام وظيفه بصورت خودکار توسط اداره پذيرش و نظام‌وظيفه انجام می‌گيرد. در صورت بروز مشکل به اين اداره مراجعه شود.