سایت دانشگاه تماس با ما خانه
 فهرست  
 
     اداره سوابق تحصیلی  

کارکنان

خانم فريبا جواديان (رئيس اداره)، تلفن 5073-6616

خانم یونسی، تلفن 5073-6616

خانم مدرسی، تلفن 5073-6616

خانم ظلی، تلفن 5073-6616

مکان

طبقه همکف ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

فعاليتهای اداره در ارتباط با دانشجويان

v صدور کارنامه برای دانشجويان و دانش‌آموختگان

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

o همراه داشتن کارت دانشجويی يا کارت شناسايی

o ارائه رسيد پرداخت هزينه

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

v تأييد فرمهای مربوط به آزمون ورود به دوره کارشناسی ارشد و دکتری (از نظر تعداد واحد و معدل)

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

o همراه داشتن کارت دانشجويی يا کارت شناسايی

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

v صدور گواهی اشتغال به تحصيل برای نيمسالهای قبلی

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

o همراه داشتن کارت دانشجويی يا کارت شناسايی

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً يک ساعت

v صدور گواهی تأييد معدل و تعداد واحد برای ادارات خارج از دانشگاه (اين گواهی تا زمانی صادر می‌شود که تعداد واحدهای گذرانده کمتر از 120 واحد باشد، پس از اين زمان گواهی صادر نمی‌شود)

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

o همراه داشتن کارت دانشجويی يا کارت شناسايی

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً يک ساعت

v رفع اشکالات کارنامه از نظر اطلاعات دروس و نمرات

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

o همراه داشتن کارت دانشجويی

o مدارک تأييد کننده ادعا

v پاسخگويی به دانشجويان مقطع کارشناسی که پس از بررسی پرونده تحصيلی، نامه اخطار يا اخراج دريافت کرده‌اند

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

v بررسی وضعيت دانشجويان مقطع کارشناسی که ثبت‌نام يا ترميم آنها غير مجاز شده است و در صورت امکان اصلاح وضعيت ايشان

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

v ثبت نمرات دروس دانشجويان المپيادی بصورت CR در سال اول ورود به دانشگاه

 شرايط و مدارک لازم

o مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

o درخواست کتبی دانشجو

o معرفی‌نامه از باشگاه دانش‌پژوهان جوان