• اردوي مشهد مقدس

 امسال چهارمين سالي است که اردوي مشهد ويژه وروديهاي جديد برگزار گرديد. ‌جلسات مقدماتي برنامه ريزي اردو در تابستان با نمايندگان گروه هاي فرهنگي و شوراي فرهنگي و مديريت امور فرهنگي برگزار گرديد و پس از تأييد برنامه در شوراي فرهنگي مسئوليت اردو و ستاد برگزاري پس از بررسي هاي لازم بر عهده حوزه مديريت فرهنگي گذاشته شد. ستاد اردوهاي دانشجويي با دعوت از برخي دانشجويان فعال در گروههاي فرهنگي و نماينده نهادهاي فرهنگي اقدام به برگزاري جلساتي نمود و طي اين جلسات به هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي براي اردوي مشهد 84 پرداخته شد. همچنين جلسات متعددي از سوي مسوولين اردو با مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه برگزار شد که اردوي توجيهي آبعلي يکي از برنامه هاي اين جلسات بود. از جمله اهداف برگزاري اردوي مشهد ميتوان به موارد زير اشاره نمود :

      1-     ايجاد صميميت بين دانشجويان جديد و قديم
2-     آماده نمودن دانشجويان جديد براي انتقال از فضاي دبيرستان به دانشگاه
3-     تقويت روحيه مشارکت و کار گروهي و روابط اجتماعي
4-     ارايه الگوي مناسب از دانشجوي مسلمان شريفي به دانشجويان ورودي جديد

اردوي مشهد امسال از تاريخ 5/7/84 به مدت چهار روز و با حضور بيش از 480 نفر برگزار گرديد. از اين تعداد شرکت کننده 120 نفر را خانم ها تشکيل مي دادند. 55 نفر نيز از پرسنل دانشگاه در اين برنامه شرکت داشتند. از نکات قابل ذکر حضور 10 نفر از اعضاي هيئت علمي به همراه دانشجويان بود.
گروه بندي دانشجويان در مسجد دانشگاه و با نظم خوبي انجام شد. از اقدام هاي قابل توجه در اين زمينه تهيه ليست نهايي شرکت کنندگان در اردو در فاصله گروه بندي در مسجد تا سوار قطار شدن دانشجويان بود که به روند گروه بندي سرعت بخشيده بود. پس از حرکت قطار سه بسته به هر دانشجو داده شد. بسته اول شامل يک ک
تاب، نشريه اردو، منتخب مفاتيح و خودکار؛ بسته دوم، بسته تنقلات و تدارکات و بسته سوم کتابخانه همراه بود.

برنامه هاي اولين روز اردو بصورت زير برگزار گرديد:

      افتتاحيه شامل توضيح برنامه هاي اردو، معرفي مدعوين، سخنراني حاج آقا طبائي، زيارت سلام
      بازديد از طوس و مشاعره /  بازديد از موزه آستان قدس پس از صرف ناهار
      زيارت حرم، خريد و برگزاري نماز جماعت در حرم
      سخنراني دکتر اسدي گرمارودي
      برگزاري فينال مشاعره
      مسابقات دانشکده اي زوو ( از هر دانشکده يک تيم 8 نفره )
      کارگاه آموزشي بحث آزاد با محوريت آقايان دکتر روستا آزاد و دکتر اسدي گرمارودي

برنامه هاي دومين روز اردو به ترتيب زير انجام شد :

تجمع در سالن اجتماعات اردوگاه کميته امداد
سخنراني دکتر اعتمادي در خصوص موارد تحصيلي مورد نياز دانشجويان در ترم هاي اول
پرسش و پاسخ مسوولين ( مدير آموزش، مدير فرهنگي، معاون دانشجويي ) با دانشجويان ورودي جديد
برگزاري جلسات دانشکده اي در فضاي باز با همراهي يک نفر هيئت علمي از هر دانشکده
برنامه هاي ورزشي در اردوگاه هلال احمر ( ويژه خانم ها )
برنامه هاي ورزشي در اردوگاه کميته امداد ( ويژه آقايان )
کارگاه در خصوص گلد کوئست
 صحبتهاي آقاي امير خاني، پخش دو کليپ از دفاع مقدس، برنامه هاي روز قبل اردو و پرسش و پاسخ با ايشان
 برگزاري کارگاه آقاي دکتر نايبي در خصوص روابط دختر و پسر
برگزاري فينال زوو

آخرين روز اردو با برگزاري مراسم اختتاميه و اهدا جوايز به تيم هاي برگزيده مسابقات برگزار شده آغاز شد و سپس با قرائت عهد نامه، زيارت وداع و خريد دنبال گرديد و با بازگشت به تهران پايان يافت. در طول برگزاري اردو سه روزنامه و يک نشريه در مورد اردو منتشر شد.

 

 
خانه

تاريخچه دانشگاه

ستاد چهلمين سال
تقويم برنامه ها
اخبار
گزارش
مصاحبه
عکس
آرشيو اخبار
آرشيو مصاحبه

آرشيو گزارش

ارتباط با ما